KONTAKT

Kontakt

IQnet Sp. z o.o.
ul. Ks. Bp. Herberta Bednorza 2a-6
40-384 Katowice

tel.: +48 (32) 730 11 99
fax:  +48 (32) 730 11 90

e-mail: biuro@iqnet.pl

 
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000247316
Kapitał Zakładowy w kwocie 950 000 złotych opłacony w całości

NIP: 9542534990
REGON: 240220810